DUART, QUÈ PRETENS REALMENT UNIFICANT LES REDACCIONS?

En Brauli Duart, lluny de dimitir, torna a l’atac!

Ara l’escomesa és la unificació de redaccions de TVC i Catalunya Ràdio que, segons els seus plans, desconeguts fins fa poques hores per la immensa majoria, s’ha de produir durant el 2015, començant per Madrid, seguint per les delegacions territorials i tancant-la a Barcelona.

Així ho va comunicar dimarts a la redacció de Catalunya Ràdio on hi va acudir gairebé per sorpresa i va fer una assemblea a la redacció de l’emissora. Ho va fer, a més a més, ignorant deliberadament els representants dels treballadors que els darrers mesos hem demanat informació sobre aquesta unificació.

Considerem per tant aquesta acció una nova demostració intolerable de menyspreu als treballadors de la CCMA, als seus representants i a les relacions laborals entre la direcció i els treballadors.

Duart va explicar també que la unificació només es farà a les redaccions, que es donarà formació de televisió als redactors de la ràdio i que qui la superi se li equipararà el sou al de redactor de TVC.

Tret d’això no va poder explicar res més, de la mateixa manera que fa uns mesos no podia explicar els motius per externalitzar el departament Comercial.

Des de la Candidatura de Treballadors de TVC tenim dues preguntes per fer-li per centrar el tema en allò que considerem essencial.

– Quin és l’objectiu REAL de la unificació de les redaccions? És a dir, què aportarà de positiu?

– Aquesta unificació servirà per treballar a partir d’ara com treballen els companys de les corresponsalies internacionals? És a dir, un periodista farà les dues feines, per ràdio i per tele, i l’altre serà acomiadat?

Des de la Candidatura pensem que l’objectiu d’aquesta unificació és la retallada de personal a les dues redaccions. Estem disposats a reconèixer que ens equivoquem si el president de la CCMA ens ho demostra en la reunió que tindrem la setmana que ve a la Corporació.

Una reunió que en Duart insisteix a fer per separat amb Comitès d’empresa i Comitès professionals dels dos mitjans, però que ja li hem aclarit que hem decidit que hi acudirem conjuntament.

Els companys de la ràdio i els de la tele hem d’anar junts si volem superar la nova escomesa d’en Duart!

El comitè d’empresa 2014-2018 s’ha constituït, ara cal negociar el nou conveni de TVC

Ahir es va fer la sessió plenària per la constitució del Comitè d’empresa. Amb els vots a favor de CCOO i CGT, la Roser Mercadé i el Jordi Campmany van ser escollits presidenta i secretari respectivament. La Candidatura de Treballadors es va abstenir en aquesta votació. També ho va fer l’SPC

Per unanimitat es va aprovar la composició i els membres de les comissions de Contractació, Formació, Valoració, Producció, de seguiment del PAC i de Menjador. Va quedar pendent pel proper plenari l’elecció dels delegats de prevenció del Comitè de Salut laboral.

El plenari també va escollir la comissió negociadora de Conveni. Sobre la composició es van fer dues propostes, una presentada per CCOO, de fer una Comissió de 8 membres (4 CCOO, 2 CTTVC, 1 SPC i 1 CGT) i l’altra proposada per la Candidatura de Treballadors de TVC de fer una Comissió de 7 membres (3 CCOO, 2 CTTVC, 1 SPC i 1 CGT) que considerem realment representativa de la composició del Comitè. La proposta de CCOO es va aprovar amb els vots a favor de CCOO i CGT. La Candidatura de Treballadors i l’SPC hi van votar en contra.

La Candidatura vam proposar al plenari, sense èxit, instar a la direcció a iniciar immediatament la negociació oficial del nou conveni de TVC. Considerem que hi ha dos factors importants per fer-ho:

  • La voluntat de no fer noves retallades i pagar-nos la paga extra el 2015, manifestada per la direcció al bell mig de la campanya de les eleccions sindicals. Això ens situa en un escenari totalment diferent al d’abans de vacances, quan el Comitè proposava una pròrroga del Conveni pel 2014
  • L’exercici 2014 està a punt d’acabar i per tant pensem que els esforços del Comitè i de tots els treballadors s’han de destinar a un conveni de futur i no a una pròrroga per aquest any, com finalment ha decidit per majoria el Comitè.

Els treballadors de TVC fa vuit mesos que estem sense Conveni Col·lectiu, un Conveni que la Reforma Laboral i les retallades decretades van liquidar de facto abans que ho fes la direcció el 31 de gener.

Encara que pensem que és preferible centrar els esforços de tots en la consecució del nou Conveni de TVC, la Candidatura de Treballadors se sumarà a la feina del conjunt del Comitè.

Amb la voluntat de la màxima transparència, com sempre hem fet, us anirem informat de les reunions del Comitè i de tots els aspectes que siguin d’interès als treballadors i treballadores.

Candidatura de Treballadors de TVC
Sant Joan Despí, 29 d’octubre de 2014

NO HI HAURÀ MÉS RETALLADES I ENS TORNARAN LA PAGA!

Són dues de les previsions més importants de l’avantprojecte de pressupostos 2015 que ha aprovat el Consell de Govern de la CCMA i que ha presentat a la Generalitat, a qui també ha demanat un crèdit a llarg termini de 35M€ per fer front a l’IVA reclamat per Hisenda.

Esperem que la Generalitat aprovi les dues coses com abans millor. Som en un escenari totalment diferent del febrer d’enguany, quan la direcció va aplicar la reforma laboral, va liquidar el nostre conveni i ens va amenaçar amb una rebaixa unilateral de sous. Els treballadors i treballadores vam aprovar en un referèndum massiu el pla de vagues i mobilitzacions proposat pel Comitè d’empresa i així, el Comitè, va poder obrir un nou espai de negociació i aturar l’aplicació de l’article 41.

Aquest espai va tenir diferents etapes i en un nou referèndum altament participatiu la plantilla va tornar a donar suport al Comitè i a la negociació. Així vam arribar a finals de maig, quan vam comunicar a la direcció que només seguiríem negociant si es restablia oficialment la negociació del Conveni Col•lectiu. La resposta de la direcció va ser que allargava fins al 30 de novembre l’aplicació de les condicions laborals i salarials.

Ara, el 8 d’octubre, la direcció ha descartat més retallades i preveu pagar la paga extra. La Candidatura de Treballadors de TVC estem satisfets de la feina que hem fet junts. Una feina que, malgrat la intoxicació, la tergiversació i les mentides, ha sigut evident moltes vegades i ara ho torna a ser. L’hem feta entre tots i és menyspreable que algú ho negui, encara que estigui de campanya electoral.

DADES DEL PRESSUPOST

La directora de Gestió i Recursos de la CCMA, Teresa Farré, va informar ahir als Comitès d’empresa de TVC i Catalunya Ràdio que el 2015 compten amb 225 milions de pressupost públic, 7’5 milions d’aportació de presidència, 2’2 milions per indemnitzacions del PAC, i 65 milions d’ingressos per publicitat.

També va explicar que la Generalitat ha confirmat les aportacions i que el Govern ha ordenat incloure la paga extra tot i que no aporta els diners, que surten de la reducció de despesa de l’efecte del PAC . Els pressupostos preveuen l’equiparació salarial d’ActivaMultimèdia, però no la de Catalunya Ràdio i d’Interactiva sobre la que va insinuar que es podria negociar amb intercanvis amb la paga extra. Vam manifestar el nostre total desacord a aquest plantejament.

Farré també va informar que en aquest moment no hi ha dèficit acumulat d’anys anteriors, però que el 2014 es pot tancar amb un dèficit de 5 milions. Tret d’un petit increment per Continguts, l’avantprojecte manté les partides d’Aliena, Esports, Informatius, Associada i Coproduccions iguals que les d’enguany, és a dir entre un 51% i un 63% menys que el 2010.

Hem defensat els drets dels treballadors i treballadors de TVC a qui us ho hem consultat tot per referèndum, i hem apostat sobretot per la negociació i per la mobilització intel•ligent. Ara els fets ho tornen a demostrar. La feina que hàgim de fer en el futur la farem igual. El primer objectiu és tornar a tenir el Conveni Col·lectiu de TVC.

Amb tu construirem, amb tu decidirem!

ARA MÉS QUE MAI EL COMITÈ SOM TOTS!

Aquesta tardor la Candidatura de Treballadors de TVC complim 10 anys. El 2002 ens vam presentar per primera vegada a les eleccions sindicals de TVC i ho vam fer amb un objectiu que ara considerem més viu que mai:

Fer que el Comitè d’empresa exerceixi sempre com l’òrgan unitari de representació de tots els treballadors i treballadores de TVC i en lideri l’organització.

Els membres del Comitè d’empresa pertanyem a diferents sindicats, però per sobre de tot som companys i companyes, treballadors i treballadores de TVC, i el paper que tenim atorgat en el si del Comitè no és representar els nostres sindicats, sinó representar tota la plantilla de TVC.

Els temps que vivim són excepcionals, inquietants, insegurs i difícils.  L’objectiu de tots nosaltres és continuar treballant pel model d’èxit d’aquesta televisió i mantenir els nostres llocs de treball.  I aquest objectiu, al ser comú, ens uneix.

Per avançar en aquesta lluita ens cal, sense cap mena de dubte, anar plegats i ens cal tenir, ara més que mai, aquest Comitè de tots que a més de representar-nos legítimament la llei també li reconeix tota la capacitat jurídica per defensar i protegir els nostres interessos comuns.

És per això que la Candidatura de treballadors de TVC volem manifestar públicament el suport i l’adhesió total al Comitè que ha proposat a tots els treballadors prendre la iniciativa i intensificar la mobilització amb aturades parcials.

També volem manifestar públicament que estem segurs de la capacitat d’aquest Comitè d’empresa de liderar i gestionar amb intel·ligència aquesta lluita si compta amb tots els suports i continua exercint de Comitè de tots i totes.

JUNTS TENIM MÉS FORÇA!

EL DECRET NO ENS RETALLA EL SOU

El decret llei de la Generalitat no retalla els sous dels treballadors de Televisió de Catalunya inclosos a conveni  i deixa en mans de la negociació col·lectiva l’aplicació o no de la rebaixa de la massa salarial.

“ La reducció de despesa prevista (…) sha daplicar preferentment a les despeses de personal no vinculades a convenis col·lectius i es podrà aplicar a la resta de despeses de personal inclòs dins de làmbit daplicació dels convenis col·lectius, en el marc de la negociació col·lectiva.”

 

Legalment  el Govern no pot qüestionar la negociació col·lectiva i per això no retalla els nostres sous tot i que proposa  que sigui matèria de negociació en futurs convenis.

Ara mateix tenim un acord de conveni, aprovat pels treballadors i la direcció general de la CCMA, pendent del vist i plau d’Economia i Finances per poder-lo firmar. Aquest és el mateix panorama de totes les negociacions de conveni que hem tingut fins ara.

D’altra banda hem de tenir en compte que som a les portes d’una reforma laboral que molt probablement exigirà una vaga general com a resposta.

Dijous 3 a les 15:30  hi ha l’assemblea de treballadors per decidir si ens afegim o no a la vaga de 24 hores convocada pels sindicats majoritaris contra la retallada de  sous dels funcionaris i personal laboral de l’administració pública.

La decisió és importat i afectarà als 1700 companys de TVC.

NO DEIXIS D’ANAR A L’ASSEMBLEA PER VOTAR LA TEVA OPCIÓ

“GAME OVER”

Després de vuit reunions de negociadora ja s’ha marejat prou la perdiu i ha arribat el moment de donar pas a la serietat i el rigor.

L’any passat la direcció va aconsseguir allò que l’interessava, una simple pròrroga de conveni amb un increment segons l’IPC descaradament rebaixat per interessos polítics. Enguany, suposem que envalentonada per l’èxit, i amb l’escenàri de crisi,  s’ha animat i s’ha excedit en les seves pretensions. Ja es hora que recapaciti.

La negociació en matèria de conciliació i sobre un pacte de producció interna no està oferint els avanços que desitjariem però, l’aspecte econòmic és, ara mateix, el que distancia completament els treballadors i la direcció.

POTENCIAR LA PRODUCCIÓ INTERNA

És un objectiu de la Candidatura des que ens vam presentar per primer cop a les eleccions sindicals, al 2002 i que ara, finalment, comparteix tot el comitè. Davant la situació d’externalització cal prioritzar un Pacte per la Producció Interna per garantir la plena ocupació de tots els treballadors i dels recursos tècnics propis, així com l’estabilitat de la plantilla.

Els treballadors i treballadores de TVC podem produir talent per qualsevol franja de la programació perquè, encara que ara sembli que només es troba a fora, el talent sempre ha estat, i segueix sent, un valor de la casa.

Hem aconsseguit posar la Producció Interna com punt prioritari de la negociació i no estem disposats a deixar-ho en paper mullat.

CONCILIAR LA VIDA LABORAL I FAMILIAR

És un altre objectiu de la Candidatura i per això reclamem des del 2002 la llei de conciliació dels treballadors de la funció pública de Catalunya que la Generalitat va actualitzar al 2006.

Implicar-se més en la vida familiar no ha de ser un privilegi d’alguns si no un dret de tots els treballadors, per això volem que s’apliqui a TVC que recordem que està majoriatariament finançada per la Generalitat.

La direcció però, diu que només pot assumir les parts de la llei que suposen costos reduïts.

Nosaltres en canvi pensem que TVC, que durant anys ha estat un referent en les condicions laborals, ja fa massa temps que ha perdut el pas i s’ha quedat a la cua en molts aspectes, un és precisament el de la conciliació. Per això, a més a més,  proposem el permís retribuït per portar els fills al metge i ampliar a 20 les setmanes de permís per maternitat.

ELS  NOSTRES DINERS

Fa 10 anys els treballadors vam perdre, en una negociació de conveni, la clàusula de revisió salarial que garantia que cada any ens augmentessin el sou segons l’IPC i al seu lloc ens van col·locar la Llei de Pressupostos. Durant aquest temps ens hem hagut de barallar cada vegada per intentar obtenir increments que ens permetin mantenir el poder adquisitiu.

La direcció ara ens diu que enguany no ens paga ni el 2% aprovat a la llei de pressupostos, ni l’ IPC la resta d’anys de conveni i que si volem recuperar alguna cosa de tot això ja podem pensar en retallar les condicions laborals.

Això és una provocació fins tot en plena crisi!

No podem de cap manera renunciar al 2% de la llei de pressupostos d’enguany perqué serà un altre pas enrere que patirem en les futures negociacions cada vegada que ens diguin el que ja ens diuen ara: que la llei de pressupostos és un màxim que no tenen perquè complir.

Tampoc podem renunciar  a cobrar l’IPC que paguem cada dia: l’IPC de Catalunya, completar la mitja paga és una vella reivindicació que ens tornaria part dels diners que hem perdut durant anys precisament per no cobrar-lo.

La direcció s’excusa amb la baixada de la publicitat i la retirada de gairebé 14 milions d’euros del nostre pressupost per part de la Generalitat.

I nosaltres preguntem: Perqué la direcció general no els reclama a la Generalitat i a tots els politics que hi habiten i que s’omplen la boca de televisió pública de qualitat però, mira per ón, ha de sortir barata com si fos un “saldo de mercadillo”?

Sobre la baixada dels ingressos publicitaris no podem deixar d’explicar que, encara que s’hagi produït de manera imprevista, la reducció de la publicitat és un objectiu de la direcció i del govern descrit en la disposició addicional segona de la Llei de la CCMA.

I no parlem de l’opacitat, malgrat pagar-se amb diners publics,  sobre els sous de les direccions de TVC i de la CCMA així com el sous dels 12 polítics del consell d’administració que son precisament alguns dels que es dediquen a criticar-nos perqué “som massa cars”.

No podem permetre que juguin tranquil·lament amb les nostres condicions laborals i els nostres diners per això el comitè  plantejarà als treballadors  fer vaga al mes de gener. La direcció te temps suficient per reconduir, si vol, la negociació.

Podeu consultar la llei de conciliacio de la vida personal familiar i laboral i la llei de la CCMA aquí:

Llei de Conciliació de la Vida Personal, Familiar i Laboral 8-06

Llei CCMA

Sant Joan Despí, 3 de desembre de 2009

PRECAUCIÓ! PORTAL DE NOTÍCIES. CESSIÓ IL·LEGAL

Un equip de redactors d’Interactiva ha estat traslladat a les intal·lacions de TV3 a Sant Joan Despí per continuar fent la seva feina habitual, el portal de notícies 3cat24.cat. Fins ara treballaven al costat de Catalunya Ràdio. Aprofitem aquest comunicat per saludar-los i donar-los la benvinguda.

El motiu del trasllat, segons la direcció, forma part d’un projecte de reorganització i d’impuls del portal proposat pel seu director, Jordi Lucea, que a més d’estalviar-se el lloguer preveu, entre d’altres, ampliar en dos el nombre de redactors.

La direccio general però, no vol que aquest increment de redactors del portal suposi més contractació i espera completar l’equip amb redactors de TVC, per això ja han començat a buscar voluntaris, si no en troben cobriran els llocs fent rotar els redactors de TVC. De moment s’han contractat dos redactors temporals.

La Candidatura de Treballadors de TVC ja ha manifestat a la direcció el següent:

– Que Interactiva i TVC son dues empreses diferents que es dediquen a activitats diferents, encara que les dues siguin filials de la CCMA.

– Que redactors de TVC vagin voluntària o obligadament a treballar al portal de notícies és fer el que la llei descriu com a cessió il·legal de treballadors (article 43 de l’Estatut dels Treballadors), encara que continuïn contractats per TVC i cobrant de redactors.

-Que els treballadors cedits aniran a fer una feina d’inferior categoria sense que es compleixin les condicions previstes per la llei (article 39 de l’Estatut dels Treballadors). La feina del portal és de redactor web, un lloc de treball que a Interactiva està valorat com a nivell salarial E.

– I per últim, que si la redacció perd dos redactors fixos haurà d’acabar contractant-ne dos de temporals. Així doncs, és millor que des del començament es contractin des d’Interactiva.

Des de la Candidatura creiem que s’han de defensar els drets i interessos dels treballadors de TVC, el nostre conveni i l’Estaut dels Treballadors i proposem:

– Que el Comitè d’empresa de TVC denunciï, si es produeix, la cessió il·legal de treballadors.

Per això cal que els treballadors de TVC que us vegeu afectats per aquesta situació ho comuniqueu al Comitè d’empresa.