CONVENI DE GRUP: AMENAÇA REAL

CCOO i la CGT han intentat, diverses vegades els últims quatre anys, amb el suport de la direcció, la constitució d’un comitè interempreses i la negociació d’un conveni de grup de totes les empreses de la CCMA.

Un comitè interempreses no està recollit a l’Estatut dels Treballadors i si es vol constituir és per prendre definitivament al Comitè de TVC la potestat de la representació i negociació col·lectiva i regalar-la als sindicats.

Un conveni de grup només estan legitimats per negociar-lo els sindicats majoritaris.

Això i el fet que les nostres condicions laborals es negociarien en un marc on hi participarien altres empreses voldria dir que estaríem sotmesos a interessos externs a TVC.

Amb aquesta maniobra d’externalització de la negociació col·lectiva aquests sindicats pretenen tenir una majoria més àmplia de la que els treballadors de TVC els hi atorguem a les urnes.

La Candidatura de Treballadors, de moment, hem pogut aturar aquestes pretensions, però, seguir aturant-les dependrà dels resultats de les eleccions sindicals.

El dret a la negociació i a la representació col·lectiva de tots nosaltres a través del Comitè està amenaçat.

No podem tolerar que es modifiqui l’àmbit de negociació de TVC en els despatxos i d’amagat nostre com estan fent.

Perquè el comitè que escollim sigui l’únic representant de tots els treballadors i treballadores de TVC!

Per poder negociar el nostre conveni sense interferències!

SOM-HI TOTS!

VOTEM LA CANDIDATURA DE TREBALLADORS DE TVC!

PER UN COMITÈ FORT!

La situació econòmica global, el caràcter públic de la nostra empresa i el seu finançament seran alguns dels aspectes que haurem d’afrontar en el futur els treballadors i treballadores de TVC.

Ara tenim el conveni aprovat per l’acord de govern 4.5 del dia 1 de juny de 2010. L’acord donava a la direcció tres mesos per fer un informe econòmic que demostrés que amb els increments de conveni no se superava la llei de pressupostos aprovada pel 2010.

La direcció general ens va assegurar el juny passat que estava en condicions de complir l’acord de govern aplicant retallades en altres partides i comptant amb el pla de prejubilacions i també amb la recuperació de la publicitat.

D’altra banda tenim el contracte programa prorrogat i sense que s’hagi avançat en la negociació del nou.

Aquesta situació es combina amb la provisionalitat de la direcció de la CCMA a l’espera dels resultats de les eleccions a la Generalitat.

A TVC també estem d’eleccions, però sindicals, hem d’escollir un nou Comitè d’Empresa que haurà de fer front a aquests i altres reptes. Ens cal un comitè fort que compti amb la confiança de tots els treballadors i treballadores de TVC.

Necessitem un comitè que escolti i consulti a tots els treballadors, que treballi des de la transparència i la unitat, sense excloure ningú ni imposar res i que respecti tots els seus membres, sigui quina sigui la seva filiació sindical, ja que tots representem als companys i companyes de TVC.

AQUEST COMITÈ ÉS POSSIBLE !

La Candidatura de Treballadors ens presentem a aquestes eleccions preparats per treballar comptant amb les aportacions de tothom, sense imposar cap criteri i escoltant l’opinió de tots els companys i companyes de TVC.

NO T’HO PENSIS MÉS !

Hem de donar el pas cap a aquesta unitat i cap a aquesta força anant a votar el 28 d’octubre.

Aquesta vegada és important, SOM-HI TOTS!