NO HI HAURÀ MÉS RETALLADES I ENS TORNARAN LA PAGA!

Són dues de les previsions més importants de l’avantprojecte de pressupostos 2015 que ha aprovat el Consell de Govern de la CCMA i que ha presentat a la Generalitat, a qui també ha demanat un crèdit a llarg termini de 35M€ per fer front a l’IVA reclamat per Hisenda.

Esperem que la Generalitat aprovi les dues coses com abans millor. Som en un escenari totalment diferent del febrer d’enguany, quan la direcció va aplicar la reforma laboral, va liquidar el nostre conveni i ens va amenaçar amb una rebaixa unilateral de sous. Els treballadors i treballadores vam aprovar en un referèndum massiu el pla de vagues i mobilitzacions proposat pel Comitè d’empresa i així, el Comitè, va poder obrir un nou espai de negociació i aturar l’aplicació de l’article 41.

Aquest espai va tenir diferents etapes i en un nou referèndum altament participatiu la plantilla va tornar a donar suport al Comitè i a la negociació. Així vam arribar a finals de maig, quan vam comunicar a la direcció que només seguiríem negociant si es restablia oficialment la negociació del Conveni Col•lectiu. La resposta de la direcció va ser que allargava fins al 30 de novembre l’aplicació de les condicions laborals i salarials.

Ara, el 8 d’octubre, la direcció ha descartat més retallades i preveu pagar la paga extra. La Candidatura de Treballadors de TVC estem satisfets de la feina que hem fet junts. Una feina que, malgrat la intoxicació, la tergiversació i les mentides, ha sigut evident moltes vegades i ara ho torna a ser. L’hem feta entre tots i és menyspreable que algú ho negui, encara que estigui de campanya electoral.

DADES DEL PRESSUPOST

La directora de Gestió i Recursos de la CCMA, Teresa Farré, va informar ahir als Comitès d’empresa de TVC i Catalunya Ràdio que el 2015 compten amb 225 milions de pressupost públic, 7’5 milions d’aportació de presidència, 2’2 milions per indemnitzacions del PAC, i 65 milions d’ingressos per publicitat.

També va explicar que la Generalitat ha confirmat les aportacions i que el Govern ha ordenat incloure la paga extra tot i que no aporta els diners, que surten de la reducció de despesa de l’efecte del PAC . Els pressupostos preveuen l’equiparació salarial d’ActivaMultimèdia, però no la de Catalunya Ràdio i d’Interactiva sobre la que va insinuar que es podria negociar amb intercanvis amb la paga extra. Vam manifestar el nostre total desacord a aquest plantejament.

Farré també va informar que en aquest moment no hi ha dèficit acumulat d’anys anteriors, però que el 2014 es pot tancar amb un dèficit de 5 milions. Tret d’un petit increment per Continguts, l’avantprojecte manté les partides d’Aliena, Esports, Informatius, Associada i Coproduccions iguals que les d’enguany, és a dir entre un 51% i un 63% menys que el 2010.

Hem defensat els drets dels treballadors i treballadors de TVC a qui us ho hem consultat tot per referèndum, i hem apostat sobretot per la negociació i per la mobilització intel•ligent. Ara els fets ho tornen a demostrar. La feina que hàgim de fer en el futur la farem igual. El primer objectiu és tornar a tenir el Conveni Col·lectiu de TVC.

Amb tu construirem, amb tu decidirem!

EL PROGRAMA ELECTORAL

AMB TU CONSTRUIREM!
AMB TU DECIDIREM!

Aquesta tardor comença una nova etapa i el 16 d’octubre, dia de les eleccions sindicals,  serà el moment de decidir com la volem. Des de la Candidatura de Treballadors de TVC n’estem segurs i segures que els quatre anys que venen els volem per construir i per millorar les nostres condicions laborals i salarials.

Després de les retallades als pressupostos, els acomiadaments i les reformes laborals, que els sindicats majoritaris no han pogut aturar enlloc, TV3, com moltes empreses públiques i privades, no és la mateixa. Per això ara cal construir i per fer-ho necessitem:

Restablir la negociació del Conveni Col·lectiu. La reforma laboral ha permès a la direcció deixar-nos sense conveni.  Aquesta manca de marc normatiu condueix a la presa de decisions de manera arbitrària i a l’ opacitat, i vulnera el principi d’igualtat d’oportunitats per tothom. És imprescindible tenir el Conveni vigent immediatament.

Producció interna. És un objectiu fonamental per avançar en d’altres, com són el manteniment dels llocs de treball i oferir una graella atractiva per l’audiència. A més pot ser una font d’ingressos important. Per això impulsarem correctament els pactes per programa que sempre han estat previstos al Conveni. La Comissió de Producció, que ara està recollida en una disposició addicional del Conveni,  ha de passar a formar part de l’articulat ordinari i ser paritària.

Recuperar la contractació.  La contractació temporal és necessària per fer front a la producció,  és absurd no poder contractar temporalment un treballador i en canvi sí que es permeti subcontractar alguns llocs de treball.

Tornar a les 35 hores i reduir la distribució horària irregular. L’ampliació horària decretada aporta tan pocs avantatges que a la majoria de la funció pública gairebé no s’aplica. El nostre objectiu és  tornar a les 35 hores i aconseguir apaivagar al màxim la distribució irregular de la jornada, una altra de les imposicions de la reforma laboral.

Formació continuada per a tothom. És l’assignatura pendent des de fa més de 15 anys. El pla de formació, a més de tenir en compte les necessitats reals de l’empresa,  s’ha de fer amb la participació dels treballadors i ser una eina  per créixer professionalment.

Rebaixar la pressió. La pressió sobre els treballadors és un altre dels efectes de les retallades que s’ha d’eliminar. Precisament recuperar la contractació temporal, les 35 hores i ser beneficiaris d’un bon pla de formació són mesures que contribuiran a rebaixar aquesta pressió.

Recuperació del poder adquisitiu. El 2011 vam aprovar per referèndum el Conveni 2009-2011 que preveia la rebaixa temporal del 5% del nostre sou. El 2012 se’ns va treure la 14a part del sou anual per la llei de pressupostos. Les dues mesures es van aplicar a tots els treballadors públics per decret. I moltes empreses privades ho van imitar. Pel no retorn del 5% a partir del 2012 s’ha presentant recurs al Tribunal Suprem i el judici sobre la paga extra està previst pel 30 d’octubre a l’Audiència Nacional. Al marge del procés jurídic és el moment de recuperar els nostres sous.

Equiparació salarial. El mateix sou per la mateixa feina és també un dels objectius del proper conveni. Entre el 2013 i el 2014 la CCMA ha passat de 5 empreses a dues, una segueix sent l’ens corporatiu i l’altra és el resultat de la fusió per absorció d’ActivaMultimèdia, Interactiva i Catalunya Ràdio, la nova CCMA, SA.

Consolidar les promocions històriques. Els companys i companyes que fa anys que fan feines de superior categoria han de consolidar el seu lloc de treball.

Tots els sous a Conveni i tots els llocs de treball descrits i valorats. És una altra assignatura pendent des del 2001, quan el nivell H es va introduir al Conveni amb l’única regulació d’un sou, com a mínim, un 20% més alt que el del nivell F i que la direcció en decidiria els llocs de treball. Aleshores l’opacitat exercida unilateralment per la direcció es va permetre al Conveni Col·lectiu i durant més de 10 anys va evolucionar sense cap mena de regulació. La pràctica es va estendre i van aparèixer els plusos i complements fora de Conveni. Tots els llocs de treball han de ser descrits i valorats en Conveni i per la mateixa feina i responsabilitat s’ha d’obtenir el mateix sou.

Reivindicar les inversions per estalviar. Per exemple, entre altres mesures, finalitzar l’edifici del CEI perquè pugui acollir les activitats que ara es fan en edificis de lloguer.

Fer créixer la transparència. El gener del 2013 el Comitè va aconseguir firmar un acord per poder fer el seguiment periòdic de les retribucions de tots els assalariats de l’empresa. Aquest acord s’ha de traslladar a l’articulat del nou Conveni.

Impulsar i adaptar les comissions paritàries. En les comissions de Contractació,  Formació i Definició i Valoració dels llocs de treball, la direcció i els treballadors hi estan representants per igual. Són eines del Conveni per detectar analitzar i resoldre quins i quants llocs de treball, i amb quins coneixements, calen per fer front a les necessitat de producció. Les decisions d’aquestes comissions es prenen per acord de les parts i ara són més importants que mai per construir,  juntament amb les comissions de Producció i de la Transparència. Són espais on els treballadors sempre hi hem pogut participar i decidir i ara s’han de reactivar.

Es tracta en definitiva de defensar els drets de tots i no els privilegi d’uns quants, i construir una manera millor de funcionar en que les normes i les oportunitats siguin per a tothom. S’ha d’extirpar el clientelisme, tant si el practica la direcció com si és sindical. I sobretot seguir prenent les decisions escoltant tota la plantilla i vetllant perquè tothom pugui manifestar la seva opinió perquè la plantilla és sobirana. D’aquesta manera seguirem defensant un Comitè de tots els treballadors i allunyat de voluntats externes.

PER CONSTRUIR I DECIDIR, VOTEM LA CANDIDATURA

ENVIAREM UN MISSATGE!

Companyes i companys!

El 16 d’octubre votarem per escollir el Comitè d’empresa dels pròxims quatre anys. La participació dels treballadors i treballadores en aquestes eleccions és molt important. Exercint el dret a vot amb la màxima participació farem dues coses:

– El Comitè que en surti escollit serà àmpliament representatiu de la plantilla.

– Emetrem un missatge que parlarà de nosaltres. Ens expressarem tal com som, davant la direcció i davant els que poden prendre decisions sobre nosaltres.

La Candidatura de Treballadors creiem que els missatge que cal enviar és que estem decidits a construir. Que anirem endavant i millorarem les condicions laborals i salarials. I que seguirem impulsant el Comitè de TOTS els treballadors i treballadors de TVC defensant-lo dels interessos externs.

Aquí teniu la llista dels companys i companyes amb la que ens presentem a les eleccions sindicals:

01. Núria Amat ENG
02. David Romero Aux.Tècnic
03. Glòria Alonso Aj.Realització
04. Ferran Moron Dissenyador/Maquetador
05. Meritxell Subiros Redactora
06. Joan Miquel Enguix Tècnic Mescla Video
07. Yolanda Blanco Administrativa
08. Reyes Cifuentes Tècnic d’Iluminació
09. David Izquierdo ENG
10. José Manuel Sánchez Aux.Tècnic
11. Joan Pere Fernandez Aj.Producció
12. Raquel Adrados Aj.Producció
13. Vicenç Lloret OPI
14. Marta Orriols Estilista
15. Joan Martínez Tècnic Delegacions
16. Jaume Teruel Aux.Tècnic
17. Joan Carbonell Aj.Realització
18. Ricard Tapias OPI
19. Jesus Luzón OPI
20. Albert Porcel TOE
21. Ivan Domingo Alcaraz Aux.Tècnic
22. Marc Alberti Aux.Realització
23. Enric Ruiz Aj.Realització
24. Anna Muixi Caracteritzadora
25. Albert Aguilera Redactor
26. Judit Balcells ENG
27. Joan Àngel Sánchez OPI
28. Esther Cifuentes Aj.Realització
29. Jaume Bargués Tècnic Mescla Video
30. Eva Gerones ENG
31. Gustavo A. Ropero OPI
32. Jordi Abentín OPI
33. Juan Carlos Martinez Aux.Tècnic
34. Sonia Romano Aj.Producció
35. Mònica Martín Tècnic RR.PP
36. Francesc Ortega Productor
37. Jordi Hernández Aux.Tècnic UM
38. Josep Merce Encarregat Platò
39. Miren-Yosune Pascual Aj.Producció
40. David Pino Tècnic 3/24
41. Núria Balaguer Aj.Producció
42. Mònica Robert Perruquera
43. Eduard Venturi Aux.Tècnic
44. Joaquim Vivas Tècnic d’Iluminació
45. Moises Serra ENG
46. Jordi Farré Cirera OPI
47. Alberto Martin Perez Aux.Tècnic
48. Agustí Argelich Girones Aj.Producció
49. Daniel Campo Lafuente Aux.Tècnic
50. Pere R. Riba Camarasa Cap Tècnic
51. Joaquim Arnaiz Alejos Aj.Producció
52. Mª Assumpta Solé Solé Caracterizadora
53. Josep Oriol Fabra Valls Aj.Producció
54. Àngel Serralabós López Aj.Producció
55. Eugeni David Pérez Aux.Tècnic UM
56. Cristina Rin Alvarez Perruquera
57. Josep Walter Ojeda Espelt OPI

plantilla treballadors

Seguim a punt, i amb força!

Assemblea TV3
Assemblea de treballadors

El 16 d’octubre hi haurà eleccions sindicals a TVC per escollir el Comitè d’Empresa que ens haurà de representar a tots els treballadors i treballadores els pròxims quatre anys, que es preveuen inquiets i amb incògnites, tant pel país com per a TVC.

Venim dels quatre anys més complexos i dolorosos que hem hagut de viure mai, però de les situacions complicades es pot aprendre, i ho hem fet! I per tant ara som més forts.

Quan la Candidatura de Treballadors de TVC va guanyar les eleccions sindicals el 2010 ningú s’imaginava a què ens hauríem d’enfrontar, però ens hi hem enfrontat, junts, mentre apreníem a fer-ho, segurament amb algun error, però també i sobretot amb determinació i amb encerts que ens han permès resistir més sencers que altres companys d’altres mitjans com el nostre.

Hem tingut al davant enemics poderosos, i altres que ens pensàvem que eren dels nostres, que ens han atacat amb totes les armes…

La lluita ha estat ingent, i la continuarem per garantir els nostres llocs de treball, la producció interna, el servei públic, l’equiparació salarial i per restablir les condicions laborals i salarials que ens han arrancat. L’experiència ens ajudarà a avançar cap aquests objectius.

És l’hora de fer balanç de la feina feta que no hem deixat de dedicar-la al nostre principi: Fer del Comitè d’empresa l’òrgan unitari de representació de TOTS els treballadors, sense pressions externes, ni polítiques ni sindicals.

Ho hem fet amb la participació de tots els treballadors a través de les assemblees, de les diverses comissions de voluntaris i garantint que tothom pogués participar de les decisions importants que afectaven tota la plantilla. En quatre anys hem fet 6 referèndums, tots amb una participació tan gran que ha sigut la demostració d’unitat i força més eficient davant la direcció.

Que siguem tots els treballadors els que decidim sobre el nostre futur laboral segueix sent el nostre punt prioritari.

A les eleccions sindicals d’enguany hi podran participar uns 250 treballadors que no ho van fer el 2010. Són els companys transmesos des de la CCMA i els de les empreses absorbides ActivaMultimèdia i Interactiva. A Catalunya Ràdio l’elecció del seu Comitè es farà més endavant.

Just avui comença la campanya sindical. Sabem que esteu saturats i procurarem no envair-vos. Som treballadors i no hem de fer campanya com si fóssim polítics. Compta la feina feta, tots sabem d’on venim i on volem anar. El camí cal que el continuem el 16 d’octubre amb una gran participació, decidint com volem avançar.

Us anirem informant de les nostres propostes que també podeu seguir a:

Blog: lacandidatura.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/lacandidaturadetreballadorsdetvc

Twitter: @lacandidatura